TUHAN HANYA SEBATAS PENGETAHUAN MANUSIANYA. BAGAIMANA MANUSIANYA, BEGITULAH TUHANNYA